Fran Brahimi

Fran Brahimi

Ka lindur në Miliska. Në vitin 1986 ka mbaruar fakultetin ekonomik dega Financë. E filloi punën shef finance në kooperativën bujqësore Arst-Milista. Në vitin 1990 shef i seksionit kontrol1-revizionit në Pukë dhe shef i seksionit fiskal të Policisë Financiare Pukë.

Në vitet 1997-1998 punon në sektorin e investimeve në Ministrinë e Shëndetësisë. Më vonë kalon drejtor i Drejtorisë së Ekonomisë në Ministrinë e Pushtetit Vendor. Në vitin 2000 kalon drejtor i Drejtorisë së Financave në këtë Ministri për të kaluar pastaj drejtor i Drejtorisë së Decentralizimit dhe Prefekturave. Tani vazhdon drejtor i Drejtorisë së Financave vendore në Ministrinë e Brendshme. Din anglisht, italisht dhe frëngjisht.

Frani ka mbaruar kurs në Turqi për politikat fiskale, në Bullgari për Menaxhimin e buxhetit të bashkive, në Poloni për Ekuilizimin e të ardhurave, në Hungari për politikat buxhetore, në Gjeorgji për Reformat e shërbimeve publike, në Austri për problemet fiskale etj. Ka mbaruar studimet pasuniversitare në Angli.

Pergatiti: Nikoll Nika.