Prof. as. Dr. Ndoc Faslia

Prof. as. Dr. Ndoc Faslia

Prof. as. Dr. Ndoc Faslia
Prof. as. Dr. Ndoc Faslia

Datelindja : 5.12.1959
Nacionaliteti : Shqiptar
Statusi Civil : I martuar

ARSIMI
Institucioni: Shkolla e Mesme,
Periudha 1974 1978
Institucioni: Universiteti Bujqesor, Tirane
Periudha 1979 1983
Diploma Diplomuar ne Agronomi.

GJUHET E HUAJA:
Anglisht
Gjermanisht
Italisht

POZICIONI AKTUAL
Zv/ministër në Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit

KUALIFIKIMI
1996 1997 Kualifikim pasuniversitar në Gjermani në fushën e Grumbullimit, Vlerësimit, Karakterizimit dhe Ruajtjes së Resurseve Gjenetike në Institutin e Resurseve Gjenetike të Bimëve në Gatersleben.
1997 Kualifikim në Austri për Menaxhimin ne Bankat Gjenetike Bimore
1998 - Sh.P.U në Universitetin Bujqësor Tiranë
2000 Doktor i Shkencave Bujqësore

PERVOJA PROFESIONALE
Viti 1983 1991 Specialist i Prodhimit Bimor
1993 1995 Ekspert në projektin "Agriculture Swiss Project"
2000 2005 Pedagog i Sistematikës së Bimëve, Departamenti i Agronomisë Universiteti Bujqësor, Tiranë

BOTIME
Tekste mësimore, Monografi, Artikuj shkencorë

TE TJERA
Pjesmarrje në Konferenca Shkencore brenda dhe jashtë vendit.