Merturi-Foto nga koleksioni i Gjergj Koles dhe Ndue Ndoci rrethi komuna iballe e pa shtuar

Merturi-Foto nga koleksioni i Gjergj Koles dhe Ndue Ndoci rrethi komuna iballe e pa shtuar

1

Grup burrash prej Merturi 2.

2

Grup burrash prej Merturi.

3

Ju ndihmoftë qiri i Shenkollit

4

Kambana e kishes se lashte te Merturit.

5

Kolektivi i mesuesve Mertur, 1989.

6

Kroni i Shlliut-Mertur

7

Kujtim Nga Fush-Arresi, 13.XI. 1957

8

Mbledhje e Komunes Iballe, viti 2000

9

Merturas me gjeologun polikron theodhori, 1976.

10

Merturas ne aksion per rrugen Mertur-Iballe.

11

Merturas ne Ndermarrjen e Sharrave.

12

Merturas, 1985

13

Merturas.

14

Merturas-Gjergj Kola dhe Nik Martini.

15

Mesues merturas- Zef Çuni e Gjergj Kola.

16

Mesues Ndue Ndoci me nxenesit.

17

Mesuesi Gjergj Kola me nxenes.

18

Nxenes dhe koperativist ne aksion.

19

Nxenes dhe mesues ne aksion.

20

Personeli i shendetesise, Mertur 1977.

21

Puntor te Sharrave, vitet '60 te shek.XX.