Osman Mehmeti (DEDAJ).

Osman Mehmeti (DEDAJ).

Osman Mehmeti (DEDAJ).
Kaloi një rini me halle dhe probleme të rënda familjare. U edukua me dashurinë për punën dhe me mirësinë për njerëzit dhe shoqërinë. Ishte shumë i përkushtuar në pastërtinë e shtëpisë, oborrit dhe rregullit deri edhe në mbjelljen e pemëve dhe të përzgjedhjes së varieteteve të ndryshme.

Mjeshtër i punimit të enëve dhe veglave të punës. Kishte nga këto një koleksion të veçantë që i përdorte dhe mirëmbante.Ruante në kujtesë (dhe i besonte) shumë mite e rite të trashëguara tradicionalisht nga brezat paraardhës.Ishte mikpritës dhe kuvendar i ngadalshëm, por me biseda shumë interesante e të kandshme.Në shtëpinë e tij gatuheshin gjellëra të ndryshme dhe të larmishme të traditës dhe të mësuara në krahina të ndryshme. Të gjithë e respektonin dhe.