Shpella e Levrushkut

Shpella e Levrushkut

1. Shpella e Kaurit

Ndodhet afër fshatit Lëvrushk, në malin e Kollatës. E formuar si shpellë karstike në gëlqerorët e trias jurasit, është e gjatë 250 m, e gjerë dhe e lartë 3 m Kaurit. Vizitohet sipas rrugës rurale Pukë Levrushk.


1


2


3


4