BIBLIOTEKA E QYTETIT PUKË

BIBLIOTEKA E QYTETIT PUKË

BIBLIOTEKA E QYTETIT PUKË
Zanafilla e bibliotekës së qytetit të Pukës është në vitin 1953, kur shërbente si salle leximi;

- Në vitin 1959 u emërtua zyrtarisht "Biblioteka e qytetit të Pukës" (ish kino- klubi i qytetit);

- Sot numërohen mbi 60 mijë libra,nga të cilat mbi 45 mijë janë botime në shqip. Një vend të rëndësishëm zënë botimet e autorëve pukjanë. Biblioteka pasurohet vazhdimisht me botimet e reja në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaja;

- Në vitin 1974 u ndërtua Pallati i Kulturës Pukë,ku gjendet fondi i bibliotekës dhe salla e leximit. Si aneks më vete është edhe "Biblioteka për fëmijë" e pajisur me një fond të pasur për lexime nga moshat e vogla. Një vend të veçantë zë edhe "Periodiku",ku mbahen gazetat e revistat,sidomos ato të para viteve '90 (1968-1991);


                Pallati i Kultures "Eqrem Çabej" –Puke.

Po përmendim disa nga punonjësit e bibliotekës në vite:

- Ismail Xhemali
- Basri Tafilaku
- Ibrahim Ymeri(Shkjau)
- Xhemal Meçi
- Aishe Laçi (Haxhia)
- Juksel Halili
- Hasie Puka(Gërxhari)
- Liljana Marashi
- Zana Tota
- Bukurie Ymeri
- Mukadez Bobolli
- Riza Tafilaku
- Dhurata Fetaj (Geraj)
- Hazbi Terbuni
- Gjovalin Meta
- Shpresa Terbuni
-Sot Pallati i Kulturës Pukë mban emrin e gjuhëtarit të madh shqiptar Prof. Eqerem
Çabej.Përgatiti I. Ahmetaj