Dy tekste mësimore nga një autor pukjanë.

Dy tekste mësimore nga një autor pukjanë.

Dy tekste mësimore nga një autor pukjanë.
Tonin Haxhia ka pergatitur dhe botuar  si bashkautor me Ermira Gashin tekstin mësimor: "Edukimi Muzikor" klasa e 8-të,  dhe "Edukimi Muzikor" klasa e 9-të. Botimi  këtyre teksteve mesimore me pjesmarrjen e autorsisë së një mësuesi nga Puka tregon, se ne rrethin e Pukes është zhvilluar kualifikim mësimor dhe petagogjik në të kaluarën dhe vazhdon kjo traditë e mirë.Mësimi Nr. 20, "Melodi me Fyell", f. 1
Mësimi Nr. 20, "Melodi me Fyell", f. 2.