Alfons Uka

Alfons Uka

Alfons Uka
Lindi në Fierzë - Pukë, sot banues në Tiranë, me arsim të lartë, dega Histori - Gjeografi.  Është pasionant i studimit të historisë shumë shekullore, dhe studjues i vullnetshëm i letërsisë. Për disa vite ka punuar mësues. Tani del si bashkëautor  në përgatitjen e librit: "Puka në dokumente historike".


Mundësoi financiarisht botimin
 e këtij libri me vlera historike.