MARASH KOLAJ

MARASH KOLAJ

MARASH KOLAJ
Marash Kolaj është i lindur në Qelez me 26 qershor 1958. Eshtë me arsim të lartë (histori¬gjeografi). Për shumë vite ka ushtruar profesionin e mësuesit dhe drejtorit të shkollës. Ka punuar në Komitetin e rinisë të rrethit të Pukës. Eshtë studiues në fushën e historisë. Ka referuar  në disa sesione shkencore. Në dy legjislatura është zgjedhur Kryetar I Komunës Qelëz.


Për merita pune si mësues dhe drejtues institucioni është
dekoruar me Urdhërin  "Naim Frashëri" të klasit të dytë.