Ded Gjergji

Ded Gjergji

Ded Gjergji
Ka Ilndur, Mi 21 maj 1933 nw Bugjan tw rrethit të Pukës. Pas shkollës fillore që e kreu në vendlindjen Ie tij, mbaroi arsimin e mesëm të përgjithshëm në Gjirokastër. Më pas ka kryer Shkollën e Bashkuar të Oficerëve në Tiranë, Akademinë Ushtarake dhe Shkollën e Lartë të Formimit Politik RfJ në Tiranë. Gjithashtu ka studiuar edhe në Akademinë e Lartë Ushtarako-Politike në Moskë, në ish Bashkimin Sovjetik. Ka punuar 25 vjet oficer karriere në ushtri, në disa njësi e repade si; në Kukës, Përmet, Vlorë, Kavajë, Tiranë e Burrel. Në pjesën më të madhe të kësaj kohe në ushtri, është marrë me problemet e rinisë duke fillidar nga njësitë e repartet në bazë e deri nij detyrijn mij tij lartë të atij drejtimi, nij Organet Qëndrore të Ushtrisë. Në vitin 1968 ijshtë shkëputur nga Ushtria pasi u: ngarkua me detyrën e Sekretarit të Komitetit të Parti tj në rrethin e Pukës, me drejtim; Arsimin, Kullutur, Shëndetësi