Biografia Xhemal Reshit Meci

Biografia Xhemal Reshit Meci

U lind në Kabash, lagje Meçe të Pukës, më 23 kor¬rik 1936. Ka mbaruar UT, fakulte¬ti Gjuhë -Letërsi Shqipe 1967. Ka kumtuar në sesi 0¬ne, simpoziume, konferen¬ca e kongrese shkencore lokale e kombëtare duke botuar artikuj shkencorë për etnologjinë, folklorin, gjuhën e historinë.

Është bashkëpunëtor shkencor i Institutit të Kulturës Popullore, të Institutit të Gjuhësisë e të Letërsisë. Akademia e Shkencave, Tiranë, si edhe i sektorit Albanologjik të USH "L Gurakuqi" që në vitet '70.

Mban titullin e nderit "Mirënjohja e Qytetit të Pukës" dhe Urdhërin "Naim Frashëri" i Argjëndtë, "Xh. Meçi duke ecur në vazhdën e Sh. Gjeçovit na dha përmbledhësen Kanuni i Lekë Dukagjinit në variantin e Mirditës, vepra më e arrirë shkencore në këtë fushë boti mesh me interesa të gjëra kombëtare".