Bashkia Fush Arrës

Bashkia Fush Arrës

Bashkia Fush Arrës
Bashkia Fush-Arrës permbledh një qytet dhe tre fshatra: Qytetin F-Arrës dhe fshatrat Fushë-Arrës, Micoj, Lumbardhë.
Numri I popullsisë;

5815
Siperfaqja:
24.3 km2.