Bashkia Pukë

Bashkia Pukë

Bashkia Pukë
Bashkia:Puka
Numri  popullsisë;
6189
Sipqrfaqja;
3.3 km2.