Kontakt

Kontakt

Per cdo material qe deshironi te publikoni ne kete faqe, apo per cdo sugjerim e keshillim, ju lutem kontaktoni

Adrese: emaili:

pukashqiperia.com

Adresa Postare:

Kutia Postare

Nr: 8332 Tiranë-Albania.


Faqja mirembahet nga ShqiperiaCom Shpk.
Per cdo problem teknik mund te kontaktoni ne adresen infoshqiperiacom.info