Puka Ded Gjergji

Disa fjalë për librin: Kam ç\'të them për Bugjonin

Në librin e tij "Kam çtë them për Bugjonin ", intelektuali i shquar i rrethit të Pukës, Ded Gjergji, shprehë natyrëshëm dashurinë dhe mallin që ai ka për fshatin e tij të lindjes.

Ded Gjergji

Ded Gjergji
Ka Ilndur, Mi 21 maj 1933 nw Bugjan tw rrethit të Pukës. Pas shkollës fillore që e kreu në vendlindjen Ie tij, mbaroi arsimin e mesëm të përgjithshëm në Gjirokastër.