Puka Bashkia Pukë

Isuf Grosh Halili

Isuf Grosh Halili
Isuf Groshi radhitet ndër pionierët e parë të arsimit në rrethin e Pukës. Ai u nda nga mjedisi familjar e shoqëror, që aq shumë e deshën, në një moshë të re, kur mund të kontribuonte më shumë në sektorin e arsimit, si mësues, edukator e drejtues institucioni.

Një verë me Migjenin

Një verë me Migjenin
Kujtimet mbi Migjenin, përbëjnë një pjesë mjaft interesante të jetës të autorit. Ai u njoh me të në shkollën verore të Pukës, gjatë verës së vitit 1936. Më pas u intersua për botimin e vepërs së tij "Vargjet e Lira". Shkroi disa artikuj me rastin e vdekjes së poetit, dhe me rastin e 25 vjetorit të vdekjes, bëri një tentativë botimi të kujtimeve të tija mbi poetin.

Qyteti PUKE

Qyteti PUKE

BIBLIOTEKA E QYTETIT PUKË

BIBLIOTEKA E QYTETIT PUKË
Zanafilla e bibliotekës së qytetit të Pukës është në vitin 1953, kur shërbente si salle leximi;

PUKA NË FILLIM TË VITEVE DYZET Tw Shek XX.

Gjurmët më të hershme të historisë që njihen deri në ditët e sotme tregojnë se hapja e themeleve të para për ndërtimin e qytetit Pukë e ka kohëlindjen aty nga fillimet e shekullit të dytë të erës së re.

ETNOKULTURË

Fillimisht është me interes që të sqarojmë lexuesit se ç'është krahina etnografike dhe sa përputhet rrethi i sotëm i Pukës me krahinën e vet etnografike.

Emri i Pukës

Emrin e Pukës dijetari i njohur Johann Georg von Hahn, dikur konsull i Austro-Hungarisë në Janinë, në një nga veprat e tij1) e barazoi gjeografikisbt e gjuhësi sht me emrin e vendit Epicaria ose Ad Picaria të kohës antike, shënuar kështu te K.

Bashkia Pukë

Bashkia Pukë
Bashkia:Puka
Numri popullsisë;
6189
Sipqrfaqja;
3.3 km2.