Puka Gjon Gjoni (Shuku)

Parathenie për librin Udhërrefyesit e dijes

Parathenie për librin Udhërrefyesit e dijes
U shpreh respektin dhe konsideratën të gjithë atyre që u treguan të gatshëm për të më ndihmuar me të dhëna për botimin e librit. Veçanërisht kryetarët e komunave, z. Ndue Gjoni, Marash Kolaj, Rrok Doda e Mark Mesuli, të cilët kontribuan edhe financiarisht në mënyrë modeste.

Gjon Gjoni

Gjon Gjoni
Gjon Gjoni, është i lindur në fshatin Ukth (Pukë) më 20 shtator 1948. Arsimin fillor e ka. kryer në Dedaj dhe atë 7-vjeçar në Qelëz. Pas mbarimit të shkollës së mesme pedagogjike "Shejnaze Juka" në Shkodër, ka ushtruar profesionin e mësuesit në fshatrat Kryezi, Mardhnaq, Berishë, Qelëz. Në vitet 1973-1975 ka punuar në konviktin e shkollës së mesme të përgjithshme të qytetit të Pukës. Eshtë diplomuar në shkollën e lartë "V.I.Lenin" (filozofi), Tiranë më 1977.

LIBRI: Udhërrëfyes të Dijes.

LIBRI: Udhërrëfyes të Dijes.
Respekti për figurën e nderuar të mësuesit bëri që t'j përgjigjem menjëherë ftesës së autorit dhe publicistit të njohur Gjon Gjoni për t'u shprehur për librin e tij: "Udhërrëfyesit e dijes - portrete arsimtarësh."