Idriz METI

Idriz METI

Idriz METI
Lindur në vitin 1925 në Qerret të rrethit Pukë.  Në vitin 1942 përfshihet në lëvizjen Antifashiste Nacional Çlirimtare të popullit Shqiptar e më pas pjesëtar i Çetës Partizane "Pukë-Mirditë".  Ndërmjet viteve 1947-1952 ka qenë Kryetar i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të rrethit Pukë.  Gjatë viteve 1959-1964 mbaron studimet e diplomohet Agronom i Lartë.


Për shumë vite ka qenë Drejtor i shkollës së mesme Ekonomiko-Bujqësore Lezhë.

Ka botuar librin "Kur jepja mësim", dhe librin "Mes pukjanëve".