Puka Fierze

Shenime për FIRZËN

Shenime për FIRZËN
Këtu ka ndejen Famullitari Françiskan, qi i sherben Apripës së Keqe, Poravit, Gropavet, Gralshtit, Bugjonit, Kokdodës e Apripës së Gurit. Katundi i Firzës ka 50 shpi në breg të Drinit, ku perpiqet Valbona me Dri. Dahet ndahet në lagje: Gegaj, Vataj, Vuklekaj, Bicaj, Prelicaj.

Komuna Fierze