Puka Qelez

Flamuri kombëtar në Qelez më 12 dhjetor 1912

Flamuri kombëtar në Qelez më 12 dhjetor 1912
Në nji mndyrë fort ma të madhnueshmelkje lutë të ngre¬hunt e flamurit në Qelzë. Gjindej famullitar Dom Gasper Thaçi. Ky, t'a ndiemun lajmin plot entuzjazem e atdhedashtni bani gabi kryepari e popull e, megjithse ushtritë e serbit i kishte, të thuesh, në frymë, e ngrehi Flamurin e Shqypnisë tu Qela diten e të Paperlyemit të Zojës me 8 Dhetller 1912, para nji popullit të madh.

Zef Përjaku

Zef Përjaku
Nga muaji prill i vitit 1934 deri më 1 dhjetor të vitit 1940 kam dhënë mësim në shkollën e Qelëzës. Shkolla ka qenë afër shtëpisë së Cub Prendit. Kjo shkollë ka filluar me u ndërtua që në vitin 1924 nga prifti Dom Gjon Gazulli. Në parantezë, thekson se Gjon Gazuli qe vrarë nga regjimi i Zogut në mars të vitit 1927 si pjesmarrës në lëvizjen e Pukës e të Dukagjinit.

Mark Gjergji

Mark Gjergji
Mark Gjergji (1918-1951), mësues dëshmor. Lindun në vitin 1918 në fshatin Qelëz. Këtu mori katër klasë të fillores, dhe, pas¬taj si shumë malësorë të tjerë të varfër, e nisi jetën si bari dhe punoi në disa vende për copën e bukës: punëtor për ndërtimin e rrugës së makinës, hyzmeqar në Kabash, shegert në Shkodër tek një tregtar etj.

Liqeni i Levrushkut

Liqeni i Levrushkut

Në Bushat tek Gjurmet e një Stacioni Prehistorik

Në Bushat tek Gjurmet e një Stacioni Prehistorik
Në një letër që na shkruan arsimtari nga rrethi I Pukes Nimet Zogani: "Në fshatin Bushat gjatë punimeve per hapjen te themeleve të një godine u zbuluan kater vegla prej guri…"

Komuna Qelez