Puka VESHJE

Në kërkim ta veshjes kabashisht

Në kërkim ta veshjes kabashisht
Fshati i bukur i Kabashit, i shtrirë në shpatin jugor të malit të Krrabiti ka trashëguar veshje popullore me vlera, një ndër të cilat mban em¬rin "Veshje kabashisht", sepse ka pasë marrë një shtrirje të gjerë edhe jashtë fshatit Kabash.

Veshjet