Mejreme Ringaj

Mejreme Ringaj

Mejreme Ringaj
U lind në janar të vitit 1980, në Pezhve të Pukës. Ajo vjen pasionante, me siguri d,he pjekuni të admirueshme si një krijuese me vlera humane e artistike. Kambëngulja dhe bindja, brishtësia dhe ngazëllimi fisnik bashkë me hapësinën shpirtnore dhe poetike janë shprehje e një zemre të çiltër dhe obliguese, që e thotë fjalën pa paragjykime si një artiste që e jeton jetën sy më sy e me përkushtim modest qytetar dhe emancipues.

Nga: Hasan Lekaj