Puka Sabah Sinani

Sabah Sinani

Sabah Sinani
Sabah Sinani, u lind në fshatin Kabash të Rrethit të Pukës më 23. 02. 1949. U diplomua në Fakultetin Filologjik, dega Gjuhë-Letërsi në Tiranë, me rezultate të shkëlqyera në vitin 1971.

Mësues dhe publicist

Mësues dhe publicist
Një specialist i talentuar do t'i shtohej arsim¬it në Rrethin e Pukës. Sabahu, tashmë me nivel të lartë arsimor, do t'i përkushtohej punës më shumë se asnjëherë, për të dhënë kontributin e vet, në ngritjen e mëtejshme të nivelit mësimor¬edukativ në shkollat e Pukës, i gatshëm për të punuar kudo që do të emërohej nga organet kompetente të kohës. Emërohet drejtor i Shkollës B-vjeçare Mardhanaq. Krahas detyrës nuk u ndahet botimeve.