Puka Pashk Leka

Arsimi Parauniversitar ne rrethin e Pukes e Prognoza e tij, 1989-2005

Arsimi Parauniversitar ne rrethin e Pukes e Prognoza e tij, 1989-2005
Studimi ka vlerë për arsimin në rreth, jo vetëm nga ana historike për të dhënat statistikore të viteve 1989-98, por dhe për prognozën që paraqet.

ZBATIME TË DISA METODAVE TË MATEMATIKËS DHE INFORMATIKËS NË SHKENCAT PYJORE

ZBATIME TË DISA METODAVE TË MATEMATIKËS DHE INFORMATIKËS NË SHKENCAT PYJORE
Duke patur një formim të plotë në fushën e matematikës e njohuri të thella në informatikë, si dhe duke konsideruar faktin se jam lindur e rritur në një rreth si Puka, ku 80% të sipërfaqes e zënë masivet pyjore, mendova që kualifikimin tim pasuniversitar ta orjentoj në fushën e aplikimit të metodave të matematikës e informatikës në pyje.

Pashk Lekaj Doktor i Shkencave "Mësues i Merituar"

Pashk Lekaj Doktor i Shkencave "Mësues i Merituar"
Pashk Lekaj është i lindur në fshatin Gojan të rrethit Pukë, me 20 nëntor 1948. Shkollën fillore e mbaroi në fshatin e tij, ndërsa 7-vjeçaren dhe të mesmen i ka kryer në qytetin e Pukës.