Puka Alfons Uka

Parathënie për librin Puka në Dokumente Historike.

Parathënie për librin  Puka në Dokumente Historike.
Në arkiva ndodhen materiale, ndoshta të pan¬johura për ju. Aty gjendet historia e gjallë e trevave shqiptare, luftërat e pandërprera kunër pushtuesve shekullor, gjendet jeta e banorëve vu a¬jtës të regjimeve e pushtimeve, gjenden doke, za¬kone e tradita, figura të mëdha të kombit shqiptar në shekuj, shumë prej tyre janë trajtuar në libra e punime shkencore, por ka edhe të panjohura. Këto dokumente më mirë se asnjëherë janë vënë në dis¬pozicion të studiuesve me qëllim që të mos mbeten në depot e arkivave.

Alfons Uka

Alfons Uka
Lindi në Fierzë - Pukë, sot banues në Tiranë, me arsim të lartë, dega Histori - Gjeografi. Është pasionant i studimit të historisë shumë shekullore, dhe studjues i vullnetshëm i letërsisë. Për disa vite ka punuar mësues.