Puka Marash Kolaj

Parathënie për librin Qelëza Vështrim Historiko-etnografik, të autorëvë Gjon Gjoni dhe Marash Kolaj

Parathënie për librin Qelëza Vështrim Historiko-etnografik, të autorëvë Gjon Gjoni dhe Marash Kolaj
Dashuria për vendëlindjen është motivi që i ka nxitur studiuesit Gjon Gjoni e Marash Kolaj, që pas një pune të gjatë e të zellshme të botojnë librin "Qelëza, Vështrim Historiko¬-Etnografik", Duke lexuar këtë libër vërejmë me kënaqësi se për hartimin e tij janë shfrytëzuar të dhëna nga arshiva e biblioteka, është bërë ballafaqimi i tyre dhe përfundimet që dalin janë të argumentura mirë, ndaj janë bindëse.

MARASH KOLAJ

MARASH KOLAJ
Marash Kolaj është i lindur në Qelez me 26 qershor 1958. Eshtë me arsim të lartë (histori¬gjeografi). Për shumë vite ka ushtruar profesionin e mësuesit dhe drejtorit të shkollës.